Duby smalone

Powyższe fragmenty pochodzą z książki:

„Nie żyłam samotnie” Mira Zimińska-Sygietyńska, opracowanie i opatrzenie przypisami MIECZYSŁAW SROKA, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1985